Vysílací studio: 47 522 14 15
Dopravní linka: 800 900 952 (zdarma)
ED SHEERAN - Shape Of You
Playlist
ED SHEERAN
Shape Of You
Právě vysílá:
Hitrádio FM
Hitrádio FM - rádio, které hraje

Víkend na svobodě s Hitrádiem FM

Máte partnerský život, který klape? Spokojené manželství? Ale menší změna by Vám možná prospěla?

Máme pro Vás Víkend na svobodě od Hitrádia FM!

Od pátku do neděle si můžete s kýmkoliv užít parádní víkend bez starostí, v luxusu, s tím, koho si sami vyberete! Je to na Vás, jestli vyrazíte s kamarádkou, kamarádem, maminkou, manželkou, manželem, partnerem, to si určíte sami. Víkend na svobodě od Hitrádia FM je tu pro Vás, pokud si chcete odpočinout od sebe anebo si naopak odpočinout si spolu! 

Jak Víkend na svobodě od Hitrádia FM vypadá?

Vyhrajete ubytování pro dva v hotelu Ján na Moldavě a užijete si:

Luxusní apartmán na dvě noci pro dvě osoby.

Snídaně formou švédských stolů, večeře Á la carte, včetně nápojů.

Láhev sektu.

2 hodiny whirpool.

2 hodiny sauny.

Mrkněte na www.hoteljan.cz 

V blízkosti máte Bouřňák, Altenberg, kde jsou lázně a spoustu pěších turistických i cyklotras.

Soutěžíme ve všední dny od 24.4. do 26.5. a to dvakrát denně, vždy po osmé a po šestnácté hodině, proto v tyto časy pozorně poslouchejte Hitrádio FM!

Od pondělí do čtvrtka se hraje o postup do pátečního finále.  Celkem hrajeme o deset pobytů, máte tedy celkem 10 šancí si užít Víkend na svobodě od Hitrádia FM. Finále budou vždy v pátek a to 28.4., 5.5., 12.5., 19.5. a 26.5.

Víkend na svobodě s Hitrádiem FM – to musíte zažít.

Soutěžní formulář

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

 1. Obecná ustanovení
 2. Soutěž „Víkend na svobodě“ (dále jen „soutěž“) probíhá v rozhlasovém vysílání Hitrádia FM v termínu od 24.4.2017 do 26.5.2017.
 3. Organizátorem soutěže je společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČO: 276 04 942, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148

(dále jen„organizátor“).

 1. Soutěž probíhá na území České republiky.

 

 1. Definice
 2. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

 

III. Účast v soutěži

 1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 18 let věku a které jsou plně svéprávné.
 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi a osoby jim blízké, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob, dále pak osoby, které se pod stejnými údaji registrují dvakrát či vícekrát, přičemž původní registrace zůstává platnou.
 3. Účastníkem soutěže se stává posluchač Hitrádia FM, který splní podmínky uvedené v čl. III. těchto pravidel, který svou účastí v soutěži souhlasí s těmito pravidly soutěže.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo během konání této soutěže změnit pravidla soutěže nebo soutěž odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. V takovém případě nemá účastník nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.hitradiofm.cz a v sídle organizátora, pokud v něm nebude výslovně uvedeno pozdější datum účinnosti.
 5. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání organizátora, jako i za jiné případy vyšší moci.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru.

 

 1. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
 2. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno a příjmení a jeho zvukový záznam ve vysílání Hitrádia FM, na facebookových a internetových stránkách www.hitradiofm.cz a že může pořídit a uvedeným způsobem zveřejnit i další jeho zvukové, obrazové či zvukově-obrazové záznamy v případě, že se stane výhercem soutěže.
 3. Účastník soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu – jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, emailové adresy pro účely realizace soutěže, včetně jejich zveřejnění v rozhlasovém vysílání Hitrádia FM a na jeho internetových stránkách a pro účely informování účastníků soutěže o výhrách nebo o průběhu soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže elektronickou formou po dobu trvání soutěže a po dobu jednoho (1) roku po skončení soutěže.
 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat. Účastník soutěže má právo svůj souhlas odvolat, a to písemným sdělením doručeným na adresu sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi.
 5. Účastník má dále právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů a dále práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tedy především pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav- zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

 1. Mechanismus soutěže
 2. Soutěž probíhá ve vysílání Hitrádia FM od 24.4. do 25.5., vždy ve všední dny v čase 8.00 – 09.00 hod. a 16.00 – 17.00 hod. Posluchač se do soutěže přihlásí formou registračního formuláře na stránkách www.hitradiofm.cz. Z registrovaných osob bude každé soutěžní kolo vylosováno pět posluchačů, se kterými se telefonicky moderátor spojí, následně se spojí s osobou, kterou registrovaná osoba uvedla ve formuláři a která má za úkol sdělit heslo „Víkend na svobodě od Hitrádia FM“. Pokud tato osoba nebude znát heslo, nebo se jí nebude možné dovolat, soutěž pro registrovanou osobu končí. Pokud tato osoba heslo sdělí, registrovaná osoba postupuje do pátečního finále.
 3. Finálová kola probíhají ve vysílání Hitrádia FM od 28.4. 26.5., vždy v pátek v čase 8.00 – 09.00 hod. a 16.00 – 17.00 hod. Do finálového kola postupují všichni výherci z daného týdne. Moderátor vyhlásí jména všech registrovaných, kteří v daném týdnu postoupili do finále a kdo se dovolá do studia jako první na číslo 47 522 14 15, vyhrává hlavní výhru.

 

 1. Výhra a její předání
 2. Každý z deseti výherců získává ubytování pro dva v hotelu Ján na Moldavě (www.hoteljan.cz) v luxusním apartmánu na dvě noci pro dvě osoby se snídaní formou švédských stolů, večeří Á la carte včetně nápojů, láhev sektu, se službami whirpool a saunou po dvou hodinách pobytu.
 3. Výherci bude výhra předána dle dohody s organizátorem soutěže.
 4. V případě, že výherce výhru včas u organizátora neuplatní, nejpozději však do 31.12.2017, propadá tato výhra ve prospěch organizátora.
 5. Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

 

VII. Zveřejnění pravidel

 1. Pravidla soutěže budou zveřejněna v sídle organizátora, na internetové stránce www.hitradiofm.cz. Tato pravidla jsou platná a účinná od 18.4.2017

 

V Praze dne 18.4.2017