Vysílací studio: 47 522 14 15
Dopravní linka: 800 900 952
OLLY MURS - Dear Darlin'
Playlist
OLLY MURS
Dear Darlin'
Právě vysílá:
Robert Gajderovič
Hezké odpoledne s Hitrádiem FM

7.9. 2019 / Barevná planeta s Hitrádiem FM

Festival Barevná planeta, jehož je Hitrádio FM už roky hrdým partnerem, probíhal v sobotu v centru města Ústí nad Labem, a to na několika místech najednou. Připravil si pro Vás workshopy, etnické stánky, ukázky tradičních řemesel a výrobků nebo ochutnávky jídel a pití typických pro jednotlivé země. Festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční práce nevládní neziskové organizace Poradna pro integraci, protože všude kolem žije řada cizinců, pro které se Česká republika stala novým domovem. Festival si dává za úkol představit a přiblížit etnické skupiny žijící na území ČR a ukázat problematiku jejich integrace široké veřejnosti. Snaží se tak eliminovat možný pocit ohrožení ze ztráty vlastní identity a kultury občanů ČR a naopak ukázat možnosti vzájemného obohacení a vzdělání, a tím i nenásilného sblížení, porozumění a tolerance mezi jednotlivými etniky.